FORMULERINGEN MET GEZONDHEIDSCLAIMS

Gezondheidsclaims

Wat zijn gezondheidsclaims? De Europese Commissie hanteert de volgende definitie: ‘een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid’

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is verantwoordelijk voor het evalueren van wetenschappelijk onderzoek dat gezondheidsclaims onderbouwt. De commissie maakt onderscheid tussen ‘functionele claims’, (groei, ontwikkeling, lichaamsfunctie, psychologische- en gedragsfuncties) ‘risico verminderings claims’ (het verminderen van een risicofactor in de ontwikkeling van een ziektebeeld) en ‘claims met betrekking tot de ontwikkeling van de groei van kinderen’.

De EFSA heeft de bevoegdheid te besluiten welke claims wel of niet gemaakt mogen worden. De belangrijkste eis voor het toelaten van een gezondheidsclaim, is dat deze wordt onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek, en makkelijk kan worden begrepen door consumenten. Bekijk hier de toepasselijke wettekst.

Gezondheidsclaims en cannabis gerelateerde producten

Gezondheidsclaims op cannabisproducten zijn een relatief nieuw verschijnsel, en de EFSA heeft momenteel geen claims toegelaten die op producten gemaakt kunnen worden wanneer de CBD bevatten.

EFSA Health Claims

Regels met betrekking tot toegestane communicatie

Er zijn, zeker op het internet, veel verhalen te vinden over de vermeende gezondheidsvoordelen die CBD met zich mee brengt. De gemiddelde consument leert hierover uit eigen kring, via (social) media en via via. Echter, de vele anecdotes staan niet gelijk aan wetenschappelijk onderzoek. Dit brengt met zich mee dat aanbieders van CBD producten weinig mogen zeggen over de invloed van CBD op de gezondheid. Dat is lastig, want hier heeft de consument de meeste vragen over.

Er zijn een aantal manieren waarop dit probleem kan worden aangepakt.

Eén van de obstakels die overwonnen dient te worden is de methode van inname. De meest gebruikte methode is momenteel het druppelen onder de tong. Dit vereist fijne motoriek en goed zicht. Druppels moeten één voor één geteld worden om de gewenste dosis vast te stellen.

Zowel op het gebied van applicatie als op het gebied van communicatie kan nog veel waarde worden toegevoegd door middel van goed ontwikkelde marketing strategie.

Combinaties van CBD extract en andere kruiden.

Eén van de oplossingen die CBD Oil Europe aandraagt is een assortiment producten met unieke formuleringen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van kruiden waar gezondheidsclaims aan hangen. Deze, door de EFSA goedgekeurde claims, richten zich op specifieke onderdelen van de menselijke gezondheid, zoals slaap, focus, huid en spieren. Dit assortiment zal worden uitgebreid. Deze producten worden geproduceerd volgens de internationale standaard voor voedinssupplementen, de FSSC 22000.

Uiteindelijk zal de EFSA bepalen wat voor gezondheidsclaims kunnen worden toegepast op CBD zelf, afhankelijk van het beschikbare wetenschappelijke onderzoek. We laten het u weten als de EFSA hier een besluit over maakt.